กฎการจั่วไพ่ใบที่ 3 เกมบาคาร่าออนไลน์

หลายท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยในการเล่นเกมบาคาร่าออนไลน์ว่ามีวิธีการ หรือหลักการแจกไพ่ใบที่ 3 อย่างไรให้กับผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย อาทิ  ฝ่ายของ ผู้เล่น (Player) มีผลรวมของไพ่ 2 ใบแรกได้ต่ำกว่า  5 แต้ม (0-5 แต้ม) และต้องได้รับไพ่เพิ่มอีก 1 ใบ หรือไพ่ใบที่ 3 แต่ถ้าได้แต้มรวมกันได้ 6 แต้มขึ้นไป ไม่ต้องจั่วไพ่ ฝ่ายเจ้ามือ (Banker) ก็เช่นเดียวกัน ถ้าแต้มในมือน้อยกว่า 2 แต้ม (0-2) จะจั่วไพ่ใบที่ 3 ทันที แต่ถ้ามีผลรวมของแต้มมากกว่า 3 แต้ม จะมีเรื่องของกฎเข้ามาควบคุม บทความนี้จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงกฎการจั่วไพ่ใบที่ 3 ให้กับผู้เล่นว่ามีวิธีการอย่างไร ตามหัวข้อต่อไปนี้

กฎการจั่วไพ่ใบที่ 3 : ฝ่ายผู้เล่น (Player)

ฝ่ายผู้เล่นจะได้รับไพ่เพิ่ม 1 ใบ หรือไพ่ใบที่ 3 ในเกมบาคาร่าออนไลน์ ก็ต่อเมื่อผลรวมของไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายผู้เล่น (Player) มีดังนี้

  • ฝ่ายผู้เล่นจะต้องจั่วไพ่ใบที่ 3 ถ้าไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายผู้เล่น (Player) มีคะแนนรวมเท่ากับ 0, 1, 2, 3, 4 หรือ 5
  • ถ้าไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายผู้เล่น (Player) มีคะแนนรวม 6 หรือ 7 จะไม่ต้องจั่วไพ่ใบที่ 3
  • ถ้าใบ 2 ใบแรกของของฝ่ายผู้เล่น (Player) มีคะแนนรวม 8 หรือ 9 จะเรียกว่า แนชเชอรัล หรือว่าป๊อก ถือว่าเกมนั้นจบลงทันที จะไม่มีสิทธิเรียกไพ่ในที่ 3 ทั้งสองฝั่ง

กฎการจั่วไพ่ใบที่ 3 : ฝ่ายเจ้ามือ (Banker)

ถ้าฝ่ายผู้เล่นมีผลรวมของไพ่ 2 ใบในมือแต้มรวมแล้วได้ 7, 8 และ 9 จะไม่ต้องจั่วไพ่ แต่ถ้าผลรวมของไพ่ เป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้กล่าวมา จะขึ้นอยู่กับกฎกติกาการจั่วไพ่ดังนี้

  • ถ้าไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายเจ้ามือ (Banker) มีคะแนนรวม 6-7 แต้ม เจ้ามือไม่ต้องจั่วไพ่ใบที่ 3
  • ถ้าไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายเจ้ามือ (Banker) มีคะแนนรวม 0-5 แต้ม เจ้ามือต้องจั่วไพ่ใบที่ 3 ยกเว้นในกรณีที่ไพ่ใบที่ 2 ของผู้เล่นเท่ากับ 8 หรือ 9 แต้ม
  • ถ้าไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายเจ้ามือ (Banker) เท่ากับ 8 แต้ม เจ้ามือไม่ต้องจั่วไพ่ใบที่ 3 ไม่ว่าไพ่ใบที่ 2 ของผู้เล่นจะเท่ากับอะไรก็ตาม
  • ถ้าไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายเจ้ามือ (Banker) เท่ากับ 9 แต้ม เจ้ามือชนะทันที ไม่ว่าไพ่ใบที่ 2 ของผู้เล่นจะเท่ากับอะไรก็ตาม

นอกจากนี้ ยังมีกฎการจั่วไพ่ใบที่ 3 เพิ่มเติมสำหรับบางกรณี ดังนี้

  • หากไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายผู้เล่น (Player) และฝ่ายเจ้ามือ (Banker) ต่างมีคะแนนเท่ากับ 6 หรือ 7 แต้ม ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องจั่วไพ่ใบที่ 3
  • หากไพ่ 2 ใบแรกของฝ่ายผู้เล่น (Player) และฝ่ายเจ้ามือ (Banker) ต่างมีค่าเท่ากับ 8 หรือ 9 แต้ม ทั้งสองฝ่ายชนะทันที

สรุปกฎการจั่วไพ่ใบที่ 3 เกมบาคาร่าออนไลน์

ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ กติกาการจั่วไพ่เพิ่ม (จั่วไพ่ใบที่ 3) ในเกมบาคาร่าออนไลน์ ของฝ่ายผู้เล่นและฝ่ายเจ้ามือ สำหรับคนที่ยังสงสัย หรือคนที่ต้องการศึกษา เพื่อเป็นความรู้ก่อนเข้าเล่น เกมบาคาร่าออนไลน์ หวังว่าทุกคนที่เข้ามาอ่าน จะได้รับความรู้และเข้าใจใน กฎการจั่วไพ่ใบที่ 3 เกมบาคาร่าออนไลน์ ไม่มากก็น้อย

หมวดหมู่