ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นๆของ UFA222 Baccarat หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นๆของ UFA222 Baccarat ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง” , “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) กำหนดรายละเอียดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ pgslot.limited ของคุณ (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “บริการ ”) ข้อตกลงนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ UFA222 Baccarat (“UFA222 Baccarat”, “เรา” หรือ “ของเรา”) หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างครบถ้วน

ในการเข้าสู่ข้อตกลงนี้ คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป บรรลุนิติภาวะที่กฎหมายกำหนดไว้และมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ คุณจะต้องสามารถและตกลงตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อผูกมัดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ กรณีที่คุณอายุน้อยกว่า 18 ปี คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ ufa222baccarat.com และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ www.ufa222baccarat.com

หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และห้ามเข้าถึง ใช้เว็บไซต์และบริการของเรา หากคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของ UFA222 Baccarat เราจะถือว่าคุณรับทราบ ได้อ่านทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

1. บัญชีและการเป็นสมาชิก

คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นพนันออนไลน์ ถึงจะมีสิทธิ์สมัครสมาชิกและเข้าร่วมการเดิมพันกับทาง UFA222 Baccarat ได้ ทุกครั้งที่มีการสมัครสมาชิก ทางเว็บไซต์ UFA222 Baccarat ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของทางเว็บไซต์ และเราจะระงับบัญชีของคุณชั่วคราวจนกว่าจะได้รับเอกสารการยืนยันอย่างถูกต้อง

หากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี และได้กระทำการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณและคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับมัน

ข้อมูลที่คุณกรอกรายละเอียดการสมัครเพื่อขอเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ต้องเป็นข้อมูลจริงของคุณและถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากทางเว็บไซต์ตรวจพบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ข้อมูลจริงของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณรวมไปถึงเงินฝากที่เกิดขึ้นในบัญชีกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องในครั้งนี้ด้วย (รวมไปถึงเงินรางวัล ที่เกิดจากการฝากเงินดังกล่าวถือเป็นโมฆะ)

2. รายละเอียดบัญชี

2.1 UFA222 Baccarat ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองสำหรับบัญชีของพวกเขา ลูกค้าต้องเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าไว้เป็นความลับ เนื่องจากคุณต้องรับผิดชอบต่อการเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ

2.2 การเดิมพันต่างๆจะยังคงอยู่ หากคุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะ เข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือ, Face ID, รหัสผ่าน, Touch ID หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สถานะของคุณคือ ‘อยู่ในระบบ’ ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม แต่การเดิมพันจะขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีว่าเพียงพอต่อการเดิมพันหรือไม่

2.3 หากเกิดคุณรู้สึกว่ามีบุคคลที่สาม สามารถเข้าถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณต้องรีบเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยทันที โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือสมาร์ทโฟน หากคุณลืมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทั้งคู่ โปรติดต่อเรา

2.4 ยอดเงินปัจจุบันของคุณและประวัติการทำธุรกรรมต่างๆของบัญชีของคุณ สามารถเข้าดูได้ตลอดเวลาเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีของคุณ

3. ข้อมูลสำรอง

เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของข้อมูลเหล่านั้น คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการเก็บสำรองข้อมูลของคุณ คุณต้องมีการสำรองข้อมูลของคุณเองตามความ้หมาะสม ในบางกรณีเราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบออกไปของคุณได้ อาจจะบางส่วนหรือทั้งหมด ตามวันและเวลาที่ไม่สามารถระบุได้แน่นอน ซึ่งเราอาจจะสำรองข้อมูลไว้สำหรับเราเอง แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลที่มีนั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ

4. รายละเอียดส่วนบุคคล

เราจะปฎิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองที่บังคับใช้ (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ (PDPA) ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคลของคุณจะได้รับการประมวล และผลจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

5. การระงับและการปิดบัญชี

5.1 หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ โปรติดต่อเรา ยอดคงเหลือที่ติดลบในบัญชี ต้องชำระโดยทันทีให้กับทาง UFA222 Baccarat หากคุณไม่ทำการชำระ จะไม่สามารถปิดบัญชีของคุณได้ จนกว่าจะมีการชำระจนครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องจ่ายให้กับ UFA222 Baccarat

5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหรือระงับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ใช้เฉพาะแค่หัวข้อ 5.1 ที่ได้กล่าวมาข้องต้น แต่ทาง UFA222 Baccarat มีสิทธิ์ปิดหรือระงับบัญชีของคุณ หาก:

  (a) คุณเกิดล้มละลาย
  (b) UFA222 Baccarat ตรวจพบและพิจารณาว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะฉ้อโกง ความไม่ซื่อสัตย์ การกระทำทางอาญา การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือมีวัตถุประสงค์ที่กระทำการผิดกฎหมาย
  (c) UFA222 Baccarat ตรวจพบและพิจารณาว่าคุณใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม มีเจตนาโกงหรือเอาเปรียบ UFA222 Baccarat และลูกค้าท่านอื่น ของทาง UFA222 Baccarat
  (d) UFA222 Baccarat ได้รับการร้องขอจากตำรวจ หน่วยงานกำกับดูแลใดๆ หรือศาล
  (e) UFA222 Baccarat พิจารณาว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่อ้างถึงใน (a) ถึง (c) ข้างต้นอาจเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
  (f) UFA222 Baccarat ตรวจพบบัญชีของคุณถูกเข้าใช้งานโดยบุคคลที่สาม
  (g) บัญชีของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวหรือไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 12 เดือนและมียอดคงเหลือเป็นศูนย์

5.3 หาก UFA222 Baccarat ปิดหรือระงับบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ที่อ้างมา (a) ถึง (g) ข้างต้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจาก UFA222 Baccarat หรือจากข้อกล่าวหา การกระทำ จากความรับผิดชอบ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม การถูกกล่าวหาจากบุคคลที่สาม (ร่วมกัน “การเรียกร้อง”) อันเป็นผลมาจากการกระทำของคุณหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ คุณต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านี้กับทาง UFA222 Baccarat

6. ห้ามใช้

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา:
  (h) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย;
  (i) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย;
  (j) ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือกฎหมายท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ
  (k) ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  (l) เพื่อก่อกวน ละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ
  (m) เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด;
  (o) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะหรืออาจนำไปใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต
  (p) เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม ข้ออ้าง สไปเดอร์ คลาน หรือขูด;
  (q) เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม; หรือ
  (r) แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

7. การแยกส่วน

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ถูกพิจารณาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องว่าไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะถูกแก้ไขเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของข้อความต้นฉบับ ในขอบเขตพื้นที่ที่กฎหมายสามารถอนุญาตและบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่นๆที่เหลือยังมีผลบังคับใช้และจะไม่ได้รับผลกระทบ

8. การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณฝ่าฝืนและละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ ตามความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา เราอาจจะทำการระงับบัญชีของคุณและปฎิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทาง UFA222 Baccarat ไม่ว่ากรณีใดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบโดยทันที

9. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ สามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง:

Line Official: https://ufa222baccarat.com/

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20/06/2023 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมทั้งหมดจะถูกยกเลิก