นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่: 14 มิถุนายน 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทาง UFA222 Baccarat (เว็บไซต์) ได้ทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้กับทางเว็บไซต์ UFA222 Baccarat เราได้เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มาใช้งาน เว็บไซต์  จึงได้มีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้กับผู้ที่มาใช้งานเว็บไซต์ได้ทราบ เกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ UFA222 Baccarat เซิร์ฟเวอร์ของเราจะทำการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ทางเราได้เก็บอาจจะเป็น IP Address ของอุปกรณ์ของท่านที่ใช้งานเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ภาษาที่ท่านเลือกใช้ระว่างเข้าชมเว็บ ระยะเวลาที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บ ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ UFA222 Baccarat วันและเวลาที่ท่านเข้าใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งาน แต่ทางเว็บไซต์ UFA222 Baccarat ต้องแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่มีการระบุตัวท่านคนใดคนหนึ่งของผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบ เป็นเพียงภาพรวมของผู้ที่มาใช้งานเท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ UFA222 Baccarat ได้โดยที่ไม่ต้องระบุตัวตนว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเพื่อทำให้คนอื่นทราบถึงตัวท่าน แต่ทางเราจะทำการสอบถามและทำการเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างท่เกี่ยวกับตัวท่าน อาทิเช่น 

  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ
  • ข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางเว็บไซต์ได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการบางอย่างเกี่ยวกับทางเว็บไซต์ สำหรับท่านที่มีความกังวลในข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ท่านสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ได้ 

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

ทางเว็บไซต์ UFA222 Baccarat จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ หากท่านมีความจำเป็นต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจโดยชอบธรรมเป็นผู้จัดการแทน

คุกกี้ Cookie คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อความที่จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ท่านใช้เข้าหน้าเว็บไซต์ คุกกี้ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการจัดเก็บข้อมูล คุกกี้เซสชัน เป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และคุกกี้จะหมดอายุเมื่อท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์ หากท่านไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลผ่านการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถเข้าไปทำการตั้งค่าด้วยตัวเอง และทำการกดปิดการใช้งานคุกกี้ 

ติดต่อเรา